Відділ освіти Ніжинської Районної Державної Адміністрації

Про застосування державної мови в освітній галузі

Методичні рекомендації щодо застосування державної мови в освітній галузі

  1. Відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту» мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
  2. Відповідно до частини 1 статті 32, статті 33 Закону України «Про освіту» стандарти загальної середньої освіти лише визначають вимоги до обов’язкових результатів навчання, компетентностей здобувача загальної середньої освіти відповідного рівня  та форми їх державної атестації». Конкретний механізм досягнення цих результатів визначатиметься кожним окремим закладом загальної середньої освіти в затвердженій ним освітній програмі.
  3. Освітні програми з певним мовним компонентом щорічно  розробляються закладами загальної середньої освіти і обираються в залежності від типу, спеціалізації та освітніх запитів учнів, їхніх батьків і з урахуванням кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
  4. Щороку не пізніше 1 березня заклади загальної середньої освіти повинні розпочати роботу над проектом освітньої програми, широко про це інформувати батьків та учнів з використанням веб-сайту закладу, батьківських зборів, проводити відповідне опитування.
  5. Для розробки освітньої програми закладу рекомендуємо використовувати освітні програми з української мови і літератури , які розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України: https://mon.gov.ua/ua

УКРАЇНСЬКА МОВА 59 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ( Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) Авторський колектив першого варіанту програми (2012 р.): Шелехова Г.Т., Пентилюк М.Я., Новосьолова В.І., Гнаткович Т.Д., Тараннік-Ткачук К.В., Коржова Н.Б.

У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г.Т., Голуб Н.Б., Новосьолова В.І., Сидоренко В.В., Тарасенко О.О., Усатенко Г.О., Оперчук О.П., Мельник М.М., Ткачова Г.В., Глазова О.П., Панасенко Н.М.

В оновленні програми брали участь: Глазова О.П., Романенко Ю.О., Голуб Н.Б., Кондесюк Т.В., Котусенко О.Ю., Мельниченко О.М., Михайловська Н.А., Панченков А.О., Пчеляна Л.В.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.  Авторський колектив: Р.В.Мовчан, доктор філологічних наук,  К.В. Таранік-Ткачук, кандидат педнаук та ін. Програма оновлена відповідно до наказів МОН N 52 від 13.01.2017 р. та N 201 від10.02.2017 р.

УКРАЇНСЬКА МОВА 10-11 класи. Рівень стандарту. Академічний рівень (зі змінами, затвердженими наказом МОН  від 14.07.2016 № 826).

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень (зі змінами, затвердженими наказом МОН  від 14.07.2016 № 826)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль – українська філологія). Затверджено наказом Міністерства науки, молоді та спорту України від 28.10.2010 року № 1021. Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк та ін.

  1. Заклади загальної середньої освіти  повинні розробити  освітні програми та затвердити їх на засіданні педагогічної ради до початку  нового навчального року


« повернутися до списку новин